360

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení – Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Smidary, včetně ucelené části k.ú.Chotělice, Červeněves a Smidarská Lhota