303

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o Komplexních pozemkových úpravách v k.ú.Smidary, včetně ucelené části Chotělice, Červeněves a Smidarská Lhota