299

Návrh rozpočtu obce Vinary na rok 2017

Připomínky k navrhovanému rozpočtu na rok 2017 mohou občané uplatnit buď písemně do 12.12.2016 do 15.00 hodin nebo ústně na  veřejném zasedání Zastupitelstva obce Vinary, které bude oznámeno způsobem obvyklým.