288

Oznámení termínu k předložení připomínek a požadavků zpracování plánu a žádost orgánu ochrany přírody o vydání závazného stanoviska ke schválení LHP LHC Czernin – Hlušice