279

Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu na podkladě výsledků komplexních pozemkových úprav – v k.ú. Křičov a na ucelené části k.ú. Smidarská Lhota a Starý Bydžov