Příloha č.2 – Inventarizační zpráva za rok 2022

 

Příloha č. 6 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vinary za rok 2022

 

Příloha č. 1,3,4,5 – Výkazy

 

Příloha č.2 Inventarizační zpráva za rok 2022

 

Závěrečný účet obce Vinary za rok 2022

 

USNESENÍ

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VINARY ZE DNE 26.4.2023