Veřejná vyhláška – stanovení dopravního značení pro přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci