Nařízení STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY – MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ – KOZOJEDY

 

Telefonní číslo pro příjem žádostí o hlasování do zvláštní přenosné
volební schránky