MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ –   Veřejná vyhláška – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY