Cena vody 2023

 

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Obce Vinary na roky 2024-2025 byl zveřejněn dne 28.11.2022.

Je ke stažení zde nebo k nahlédnutí v listinné podobě v kanceláři OÚ Vinary v úředních hodinách.

Připomínky k navrhovanému výhledu mohou občané uplatnit buď písemně do 12.12.2022 do 17.00 hodin nebo ústně na  veřejném zasedání Zastupitelstva obce Vinary, které bude oznámeno způsobem obvyklým.

Ve Vinarech dne 28.11.2022                           

             Ing. Štěpánka Holmanová, starostka

 

Návrh Rozpočtu Obce Vinary na rok 2023 byl zveřejněn dne 28.11.2022

Je ke stažení zde nebo k nahlédnutí v listinné podobě v kanceláři OÚ Vinary v úředních hodinách.

Rozklikávací rozpočty minulých let, včetně plnění jsou zveřejněny na internetu – viz https://monitor.statnipokladna.cz.

Připomínky k navrhovanému rozpočtu na rok 2023 mohou občané uplatnit buď písemně do 12.12.2022 do 17.00 hodin nebo ústně na  veřejném zasedání Zastupitelstva obce Vinary, které bude oznámeno způsobem obvyklým.

Ve Vinarech dne 28.11.2022                           

             Ing. Štěpánka Holmanová, starostka

 

Státní pozemkový úřad – ROZHODNUTÍ