Zápis usnesení z ustavujícího zasedání ZO Vinary ze dne 12.10.2022