ŽÁDOST O ZVEŘEJNĚNÍ ÚDAJŮ O NEMOVITOSTECH, JEJICHŽ VLASTNÍCI NEJSU V KATASTRU NEMOVITOSTÍ DOSTATEČNĚ URČENI