usnesení

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 24.8.2022