DSO Pocidlinsko – RO č.2

 

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

 
 

ŽÁDOST O ZVEŘEJNĚNÍ ÚDAJŮ O NEMOVITOSTECH, JEJICHŽ VLASTNÍCI NEJSU V KATASTRU NEMOVITOSTÍ DOSTATEČNĚ URČENI

 

usnesení

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 24.8.2022