Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení dopravního značení pro přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci