USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VINARY 8.6.2022