veř.vyhláška

Krajský úřad Královéhradeckého kraje – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

 

opatření ob. povahy

Krajský úřad Královéhradeckého kraje – opatření obecné povahy