Finanční úřad pro Královéhradecký kraj – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

 

katastr.úřad

Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj – Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu

 

Státní pozemkový úřad – Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj – ROZHODNUTÍ

 

Státní pozemkový úřad – Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

 
 

Sdělení – Seznámení s podklady rozhodnutí IE-12-2005585 Nový Bydžov – Staré Místo, V1114 – nové vedení 110 kV