Oznámení Obecního úřadu č. 26/21

 

OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU

Obecní úřad upozorňuje občany, kdo má zájem o změnu frekvence svozů komunálního odpadu pro rok 2022 – nahlaste změnu do 31.1.2022 – pozdější změny nejsou možné, známky jsou nahlášeny na počet.

Od 1.1 2022 jsou nová legislativní pravidla pro systémy odpadového hospodářství a vybírání poplatků. Přijetí nových zákonů zásadně mění řadu věcí v těchto systémech, zejména pak způsob stanovení úhrady, a to jak pro svozové společnosti a obce, ale zejména pro občany.

Od 1.1.2022 se bude navyšovat úhrada za svoz komunálního odpadu, po schválení zastupitelstvem obce bude výše úhrad zveřejněna.

Ing. Štěpánka Holmanová, starostka obce

Ve Vinarech dne: 1.12.2021