us 17/2021

Zápis usnesení ze zasedání ZO dne 13.10.2021