spú

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ŮŘAD  – POBOČKA HRADEC KRÁLOVÉ – ROZHODNUTÍ