KHK – územní rozvoj vyhláška

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého
kraje v uplynulém období (únor 2018 – duben 2021)
N á v r h  z p r á v y