perena

Nařízení státní veterinární správy – katastrální území Zábědov a Chudonice v Královéhradeckém kraji – mimořádná veterinární opatření se ukončují.

 

Královéh. provozní

Královéhradecká provozní – porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok  2020