RO č.1

Rozpočtové opatření č.1

 
 
 

Perena vinice

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY – NÁKAZA VINICE U MĚSTCE KRÁLOVÉ -V TOMTO NAŘÍZENÍ JE DOZOROVÉ PÁSMO KTERÉ SE TÝKÁ JANOVIC A KOZOJÍDEK

 

US 14/2021

Usnesení ze zasedání ze dne 22.3.2021

 

př.4

příloha č. 4 – 12 2020