veřejná vyhláška

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – veřejné projednání návrhu Aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje