úřad pro zastupování státu

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou v katastru nemovitostí označení dostatečně určitě

 
 

RO č.3

Rozpočtové opatření č.3