veřejná vyhláška KHK

Krajský úřad Královéhradeckého kraje – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – ROZHODNUTÍ

 
 

Životní jubileum 90 let – Jaroslava Krausová, Smidarská Lhota č. 1

Dne 17. května 2020 oslavila paní Jaroslava Krausová ze Smidarské Lhoty významné životní výročí 90 let. Z důvodu Vládou ČR vyhlášeného nouzového stavu na celém území ČR nejsou možné návštěvy, tak zastupitelstvo obce naší oslavenkyni přeje do dalších let pevné zdraví prostřednictvím webových stránek obce. Dárkový balíček předán.

 

 

Státní pozemkový úřad – rozhodnutí

Státní pozemkový úřad – rozhodnutí – výměna nebo přechod vlastnických práv ke Komplexním pozemkovým úpravám v k.ú. Křičov, včetně ucelené části k.ú. Smidarská Lhota a Starý Bydžov

 

vodné stočné

Vyúčtován ceny vodného a stočného za rok 2019