Diamantová svatba – Obešlo Bohumil a Obešlová Marie – Vinary č.95

 

Ve čtvrtek 23. dubna 2020 oslavili manželé Bohumil a Marie Obešlovi z Vinar č.95, diamantovou svatbu. Z důvodu Vládou ČR vyhlášeného nouzového stavu na celém území ČR nejsou možné návštěvy, tak zastupitelstvo obce našemu oslavenci přeje do dalších let pevné zdraví prostřednictvím webových stránek obce. Dárkový balíček předán. Diamantová svatba se slaví po 60 letech manželského života.

 

 

 
 
 
 

posuzování vlivů na životní prostředí

Krajský úřad Královéhradeckého kraje – odbor životního prostředí a zemědělství – POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PODLE ZÁKONA 100/2001 Sb. – informace o oznámení záměru „Nový Bydžov-Staré Místo, V114 – nové vedení 110 kV“

 

Životní jubileum 80 let – Jiří Vojtíšek, Smidarská Lhota č. 4

 

Dne 12. dubna 2020 oslavil pan Jiří Vojtíšek ze Smidarské Lhoty významné životní výročí 80 let. Z důvodu Vládou ČR vyhlášeného nouzového stavu na celém území ČR nejsou možné návštěvy, tak zastupitelstvo obce našemu oslavenci přeje do dalších let pevné zdraví prostřednictvím webových stránek obce. Dárkový balíček předán.