RO1_2020

Dobrovolný svazek POCIDLINSKO – rozpočtové opatření 1/2020

 

Životní jubileum 80 let – Marie Obešlová, Vinary č. 95

 

Dne 23. března 2020 oslavila paní Marie Obešlová z Vinar významné životní výročí 80 let. Z důvodu Vládou ČR vyhlášeného nouzového stavu na celém území ČR nejsou možné návštěvy, tak zastupitelstvo obce naší oslavenkyni přeje do dalších let pevné zdraví prostřednictvím webových stránek obce. Dárkový balíček předán.

 

 

 

pozemky

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových   – seznam nemovitostí s nedostatečně určeným vlastníkem – dopis http://www.uzsvm.cz/up-hradec-kralove-2150-0-85/