63_2019

Státní pozemkový úřad – Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj – ROZHODNUTÍ

 

61_2019

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ – opatření obecné povahy

 

62_2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o vydání rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ v k.ú. Křičov, včetně ucelené části k.ú. Smidarská Lhota a Starý Bydžov