53_2019

Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu