Oznámení Obecního úřadu č. 23/19

 

OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU

ZMĚNU VE FREKVENCI SVOZŮ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

na rok 2020 nahlaste na OÚ Vinary

do 18.prosince 2019.

ZNÁMKY NA POPELNICE SE OBJEDNÁVAJÍ NA POČET,

 POZDĚJŠÍ ZMĚNY JIŽ NEBUDOU MOŽNÉ.

Ing. Štěpánka Holmanová

starostka obce Vinary

 

 

57_2019

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021-2022

 

58_2019

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin2-12

 

59_2019

Návrh rozpočtu OBCE VINARY NA rok 2020

Návrh Rozpočtu Obce Vinary na rok 2020 byl zveřejněn dne 25.11.2019.

Je ke stažení zde nebo k nahlédnutí v listinné podobě v kanceláři OÚ Vinary v úředních hodinách.

Rozklikávací rozpočty minulých let, včetně plnění jsou zveřejněny na internetu – viz https://monitor.statnipokladna.cz.

Připomínky k navrhovanému rozpočtu na rok 2020 mohou občané uplatnit buď písemně do 9.12.2019 do 18.00 hodin nebo ústně na  veřejném zasedání Zastupitelstva obce Vinary, které bude oznámeno způsobem obvyklým.Ve Vinarech dne 25.11.2019                             Ing. Štěpánka Holmanová, starostka