57_2019

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021-2022

 

58_2019

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin2-12

 

59_2019

Návrh rozpočtu OBCE VINARY NA rok 2020

Návrh Rozpočtu Obce Vinary na rok 2020 byl zveřejněn dne 25.11.2019.

Je ke stažení zde nebo k nahlédnutí v listinné podobě v kanceláři OÚ Vinary v úředních hodinách.

Rozklikávací rozpočty minulých let, včetně plnění jsou zveřejněny na internetu – viz https://monitor.statnipokladna.cz.

Připomínky k navrhovanému rozpočtu na rok 2020 mohou občané uplatnit buď písemně do 9.12.2019 do 18.00 hodin nebo ústně na  veřejném zasedání Zastupitelstva obce Vinary, které bude oznámeno způsobem obvyklým.Ve Vinarech dne 25.11.2019                             Ing. Štěpánka Holmanová, starostka

 
 
 

56_2019

DSO POCIDLINSKO – schválený  rozpočtový výhled – 2021 – 2023