44_2019

Pozvánka na závěrečné jednání -Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Křičov, včetně ucelené části k.ú. Smidarská Lhota