36_2019

Oznámení o ustanovení opatrovníka – KoPÚ v k.ú. CHotělice, včetně ucelené části k.ú. Smidary a Smidarská Lhota.

 

35_2019

Rozpočtové opatření č.2/2019

 

34_2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ AKTUALIZACE Č.2. ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE