33_2019

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2019 – kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích

 

32_2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OBCE VINARY o zařazení pozemních komunikací do kategorie místních komunikací

 

31_2019

Usnesení ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE 26.6.2019