28_2019

Oznámení o ustanovení opatrovníka – Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Chotělice, včetně ucelené části k.ú. Smidary a Smidarská Lhota.