27_2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O DORUČENÍ NÁVRHU AKTUALIZACE Č.3 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE

 
 
 
 

26_2019

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ POCIDLINSKO-NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

 

25_2019

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU