13_2019

Závěrečný účet obce Vinary za rok 2018

 

14_2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vinary za rok 2018

 

15_2019

Výkazy za 12 2018

 

16_2019

Inventarizační zpráva  za rok 2018

 

18_2019

Usnesení ze zasedání zastupitelstva OBCE VINARY dne 11.3.2019

 

17_2019

Rozpočtové opatření č. 1 2019