Oznámení Obecního úřadu č. 5/19

 

 

SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

bude proveden

 sobotu 13.dubna 2019

Kozojídky    před kulturním domem      13,30 – 13,40 hod.

Vinary          u hasičské zbrojnice            13,45 – 14,00 hod.

Smidarská Lhota  u hasičské zbrojnice  14,05 – 14,15 hod.

Janovice      před bývalou školou            14,20 – 14,30 hod.

 

V případě většího množství NO v kterékoliv obci ( nemůžeme odhadnout ), musí auto zajet zpět na naši provozovnu  a odpad vyložit. Z tohoto důvodu může dojít k časovému posunu všech zastávek. Děkujeme za pochopení.  

 

Odpad předávají občané osobně.

V případě, že se odpad nepředá osobně, nebude odebrán.

Sbírané druhy odpadů jsou uvedeny v příloze na nástěnce OÚ.

 

13_2019

Závěrečný účet obce Vinary za rok 2018

 

 

 

14_2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vinary za rok 2018

 

 

 

15_2019

Výkazy za 12 2018

 

 

 

16_2019

Inventarizační zpráva  za rok 2018

 

 

 

18_2019

Usnesení ze zasedání zastupitelstva OBCE VINARY dne 11.3.2019