19_2019

Zasedání zastupitelstva OBCE VINARY dne 3.4.2019

 
 
 

13_2019

Závěrečný účet obce Vinary za rok 2018

 

14_2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vinary za rok 2018