10_2019

Oznámení o zasedání zastupitelstva OBCE VINARY dne 11.3.2019

 

 

 

9_2019

Zpráva o výsledku hospodaření OBCE VINARY za rok 2018

 

 

 

8_2019

Inventarizační zpráva za rok 2018

 

 

 

7_2019

Výkazy OBCE VINARY k 31.12.2018

 

 

 

6_2019

Návrh závěrečného účtu Obce Vinary za rok 2018 byl dne 18.2.2019 zveřejněn v plném znění na webových stránkách www.vinary.cz v sekci „ÚŘEDNÍ DESKA“. Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout na OÚ Vinary v úředních hodinách.