1_2019

Veřejná vyhláška – Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek