5_2019

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – stanovení dopravního značení místní úpravy na pozemní komunikaci.

 

 

4_2019

Komplexní  pozemkové úpravy v k.ú Smidary, včetně ucelené části k.ú. Červeněves, Chotělice a Smidarská Lhota – Oznámení o vyložení soupisu vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek.

 

 
 
 

Oznámení Obecního úřadu č. 2/19

Obecní úřad Vinary oznamuje,

že v pondělí 11.2.2019

bude v době od 16.45 do 17.15 hod

v klubovně ve Smidarské Lhotě,

                                                         ——————————–

 ve středu 13.2.2019

bude v době od 16.45 do 17.15 hod

v bývalé škole v Janovicích,

                                                        ————————————

v pondělí 18.2.2019

bude v době od 16.45 do 17.15 hod

v Kulturním domě v Kozojídkách,

                                                       ————————————-

 ve středu 20.2.2019

bude v době od 16.45 do 18.30 hod

na Obecním úřadě ve Vinarech

vybírat poplatky za odvoz komunálních odpadů

a poplatky ze psů na rok 2019.

Ceny za odvoz komunálního odpadu jsou stanoveny

dle objednaného počtu svozů odpadů,

poplatky ze psů ve výši 50,- Kč.

Úhrady za odstraňování komunálního odpadu:

* 13 svozů (svoz 1x za měsíc v ceně 500,- Kč)

* 26 svozů (svoz 1x za 14 dnů v ceně 1150,- Kč)

* 39 svozů (svoz 1x za 14 dnů v letních měsících

a 1x týdně v zimních měsících v ceně 1400,- Kč)

* CH chalupářské známky

(14-ti denní svoz pouze v letních měsících v ceně 550,- Kč)

 

 

 

3_2019

Výroční zpráva za rok 2018