5_2019

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – stanovení dopravního značení místní úpravy na pozemní komunikaci.

 

 

4_2019

Komplexní  pozemkové úpravy v k.ú Smidary, včetně ucelené části k.ú. Červeněves, Chotělice a Smidarská Lhota – Oznámení o vyložení soupisu vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek.

 

 
 
 

3_2019

Výroční zpráva za rok 2018

 

 

2_2019

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – stanovení dopravního značení pro přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci