438

Oznámení o zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE VINARY ve Smidarské Lhotě dne 12.12.2018

 

 

437

Uveřejnění záznamu z úvodního jednání pro KoPÚ v k.ú.Chotělice, včetně ucelené části v k.ú. Smidary a Smidarská Lhota