387

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – stanovení dopravního značení pro přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci