352

Komplexní pozemkové úpravy Smidary – pověřrní ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti

 
 

351

Veřejná vyhláška – Územní rozhodnutí – Chodníky a prodloužení obecní kanalizace v obcí Vinary

 

350

Oznámení  – zahájení zjišťování hranic průběhu pozemků na ucelené části k.ú. Smidarská Lhota