20. Předvánoční setkání seniorů v Janovicích – 18.11.2023

V sobotu 18.listopadu 2023 proběhlo v bývalé škole v Janovicích tradiční předvánoční posezení seniorů ze sloučených obcí Vinary, Kozojídky, Janovice a Smidarská Lhota.


Toto již v pořadí 20.setkání Klubu seniorů při Obecním úřadu ve Vinarech zahájil pan Bohuslav Vršťala, který přivítal všechny přítomné a hosty místostarostu pana Pavla Špinku a ředitele V & H Betta pana ing. Romana Kubíčka. Paní starostka ing. Štěpánka Holmanová se omluvila je na dovolené. Dále seznámil přítomné s činností klubu v letošním roce a plánem akcí na příští rok. V závěru vystoupení popřál všem šťastné a veselé vánoce a v novém roce všem pevné zdraví. Poté předal slovo místostarostovi OÚ, který seznámila přítomné s jednotlivými akcemi Obecního úřadu za letošní rok a s plánem na rok příští. Všem popřál veselé vánoce a v novém roce hodně štěstí a zdraví. Dále vystoupil se svým proslovem ředitel V & H Betta pan ing. Roman Kubíček. Následovalo několik dotazů, na které bylo odpovězeno. Po diskusi následovala veselá zábava. V průběhu večera vystoupil se svým tanečním vystoupením Ondrášek Vršťala. Získal velký potlesk. K večeři byl podáván vynikající vepřový guláš s chlebem, který pro nás připravil mistr řeznický pan Jiří Štoček. Dále se servírovaly chlebíčky, zákusky, pivo, víno, limo a káva. Občerstvení zajistili a připravili paní Ilona Vršťalová, Radka Vojtěchová, Hana Palečková Ivona Vršťalová se synem Ondráškem. Toník Ondráček zajistil teploučko v sále. Vánoční výzdobu na stolech perfektně zajistila slečna Petra Drozenová z Nového Bydžova. Poděkování patří také panu Honzovi Vojtěchovi za svoz našich seniorů na tuto akci. Předvánočního posezení se zúčastnilo celkem 37 našich seniorů, posezení proběhlo v příjemné a milé atmosféře, všichni se dobře bavili a již se těší na další setkání.
——————————————
Jménem Klubu seniorů
bychom rádi všem spoluobčanům popřáli
krásné prožití vánočních svátků a do roku 2024
hlavně hodně zdraví a štěstí.
Za klub seniorů Bohuslav Vršťala a Miloslava Špinková

 

Fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii

20. Předvánoční setkání seniorů v Janovicích – 18.11.2023

.