19. Předvánoční setkání seniorů v Janovicích – 26.11.2022

V sobotu 26.listopadu 2022 proběhlo po dvouleté přestávce vyvolané COVIDEM – 19 v bývalé škole v Janovicích tradiční předvánoční posezení seniorů ze sloučených obcí Vinary, Kozojídky, Janovice a Smidarská Lhota.

Toto již v pořadí 19.setkání Klubu seniorů při Obecním úřadu ve Vinarech zahájil pan Bohuslav Vršťala, který přivítal všechny přítomné a předal slovo paní starostce ing. Štěpánce Holmanové, která nejprve omluvila místostarostu pana Pavla Špinku. Poté přítomné seznámila s prací a plány Obecního úřadu. Odpověděla na několik dotazů a popřála všem šťastné a veselé svátky, vše nejlepší a pevné zdraví v příštím roce. Dále p. Vršťala seznámil přítomné s činností klubu za poslední tři roky a plánem akcí na příští rok. V závěru vystoupení popřál všem šťastné a veselé vánoce a v novém roce všem pevné zdraví. Následovala veselá zábava. K večeři byl podáván vynikající gulášek s chlebem a cibulí. Dále se servírovaly chlebíčky, zákusky, pivo, víno, limo a káva. Občerstvení zajistili a připravili paní Ilona Vršťalová, Radka Vojtěchová, Hana Palečková a Karel Mašata. Výčepní pípy se ujal můj kamarád pan Milan Vegšmíd. Toník Ondráček zajistili teploučko v sále. Vánoční výzdobu na stolech zajistila slečna Petra Drozenová z Nového Bydžova. Poděkování patří také Honzovi Vojtěchovi za svoz našich seniorů na tuto akci. Předvánočního posezení se zúčastnilo celkem 33 našich seniorů, posezení proběhlo v příjemné a milé atmosféře, všichni se dobře bavili a již se těší na další setkání.

Jménem Klubu seniorů
bychom rádi všem spoluobčanům popřáli
krásné prožití vánočních svátků a do roku 2023
hlavně hodně štěstí a zdraví .
Za klub seniorů Bohuslav Vršťala a Miloslava Špinková

 

Fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii

19. Předvánoční setkání seniorů v Janovicích – 26.11.2022

.