16. Setkání občanů Kozojídek – Čechy – Morava – 18.-19.6.2022

V pořadí již 16. Setkání občanů českých a moravských Kozojídek se uskutečnilo ve dnech 18.- 19. června 2022 tentokrát v Kozojídkách českých. První setkání se uskutečnilo v roce 1978 tedy před 44 roky.

Poslední návštěva u nás byla v červnu 2015. Za velmi slunečného dne krátce po 13 hodině přijel autobus se vzácnými hosty z moravských Kozojídek. Po přivítáni panem Bohuslavem Vršťalou byli pozváni na občerstvení do sálu kulturního domu. Při vstupu do sálu každý moravský host dostal štamprdlátko slivovice, pásku na ruku a hrneček na kávu s nápisem 16.setkání 2022. Následovalo oficiální přivítání paní starostkou ing. Štěpánkou Holmanovou, která seznámila hosty o dění v obci od poslední návštěvy. Dále vystoupil se svým příspěvkem starosta moravských Kozojídek pan Bc. Otakar Březina. Poté následovalo vzájemné předání darů. Dar od nás v podobě dvou kůzlátek vyřezaných z jednoho kmene dřeva odhalily naši nejmladší a to Ondřej Vršťala a Michaela Rosůlková. Následovala procházka po obci za doprovodu dechové hudby Skleněnka a za zpěvu zpěváků z Moravy. Před každým domem se zpívalo a hrálo. Obyvatelé domů nabízeli zúčastněným občerstvení. Po návratu ke kulturnímu domu odjeli hosté do Hlušic, kde se na internátě Odborného učiliště ubytovali a navečeřeli. Večer k tanci a poslechu hrála skupina FANDA A JEHO BANDA. Celý den se o občerstvení starala děvčata ze Smidarské Lhoty Milena Vlachová, Vendula Krausová, Lucie Sedláčková, Hana Macáková a Jana Čapková. O grilovaného čuníka pečoval pan Jiří Štoček. Taneční zábava se protáhla až do časných ranních hodin. Druhý den ráno poseděli všichni Kozojíďáci na hřišti při družném povídání. Krátce po 11 hodině nastal čas loučení, následovalo fotografování, stisky rukou a děkování. Ještě před odjezdem nám naši moravští hosté zazpívali krásné moravské písně. Autobus se rozjel směr Morava a všichni jsme s dojetím zamávali. Přátelství mezi obcemi se opět utužilo a všichni se těší na setkání příští, které bude v moravských Kozojídkách v roce 2025.

 

Fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii

16. Setkání občanů Kozojídek – Čechy – Morava – 18.-19.6.2022

.