16. Předvánoční setkání seniorů v Janovicích – 2.12.2017

V sobotu 2.prosince 2017 proběhlo v bývalé škole v Janovicích tradiční předvánoční posezení seniorů ze sloučených obcí Vinary, Kozojídky, Janovice a Smidarská Lhota.

Toto již v pořadí 16. setkání Klubu seniorů při Obecním úřadu ve Vinarech zahájil pan Bohuslav Vršťala, který přivítal všechny přítomné a hosty paní starostku ing. Štěpánku Holmanovou a místostarostu pana Pavla Špinku. Dále seznámil přítomné s činností klubu v letošním roce a plánem akcí na příští rok. V závěru vystoupení popřál všem šťastné a veselé vánoce a v novém roce všem pevné zdraví. Poté předal slovo starostce a místostarostovi, kteří seznámili přítomné s jednotlivými akcemi Obecního úřadu za letošní rok a s plánem na rok příští. Následovalo několik dotazů, na které bylo řádně odpovězeno. Po diskusi následovala veselá zábava s tancem. K tanci a poslechu zahráli pan Pulec z Myštěvse a pan Bergr z Lodína. K večeři byl podáván vynikající vepřový guláš s knedlíkem a cibulí, který pro nás připravil mistr řeznický pan Jiří Štoček. Dále se servírovaly chlebíčky, zákusky, pivo, víno, limo a káva. Občerstvení zajistili a připravili paní Hana Schovánková, Jana Ondráčková, Ilona Vršťalová, Radka Vojtěchová, Jitka Schovánková, Anička, Tomášek, Luboš a Milan Schovánkovi a Toník Ondráček, který se zároveň staral o teploučko v sále. Vánoční výzdobu na stolech zajistila slečna Petra Drozenová z Nového Bydžova. Poděkování patří také panu Pepovi Mockovi, za svoz našich seniorů na tuto akci. Předvánočního posezení se zúčastnilo celkem 44 našich seniorů, posezení proběhlo v příjemné a milé atmosféře, všichni se dobře bavili a již se těší na další setkání.
——————————————
Jménem Klubu seniorů
bychom rádi všem spoluobčanům popřáli
krásné prožití vánočních svátků a do roku 2018
hlavně hodně zdraví a štěstí.
Za klub seniorů Bohuslav Vršťala a Miloslava Špinková

 

Fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii
16. Předvánoční setkání seniorů v Janovicích – 2.12.2017

.