Číslo Vyvěšeno Název Sejmutí pdf
424 19.09.2018

OZNÁMENÍ o době a místě konání VOLEB DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

6.10.2018  stáhnout
423 17.09.2018

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ KOpÚ V K.Ú. SMIDARY A SMIDARSKÁ lHOTA

3.10.2018  stáhnout
422 17.09.2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ AKTUALIZACE Č.1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

3.10.2018  stáhnout
421 10.09.2018

Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje – ukončení období mimořádných klimatických podmínek

1.10.2018  stáhnout
420 10.09.2018

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

1.10.2018  stáhnout
411 21.06.2018

Rozpočtové opatření č.2

31.12.2018  stáhnout